Tại sao yếu tố kỹ thuật quan trọng nhất đối với SEO web?

Web chuẩn SEO có thể hiểu một cách khai quát ngắn gọn đó là website tối ưu hoàn hảo cả về mặt kỹ thuật và nội dung. Rõ hơn, web chuẩn SEO là trang web đảm bảo về chất lượng, đáp ứng tốt tiêu chí về trãi nghiệm người dùng, thân thiện với cổ máy tìm kiếm,…

Nếu bạn là một SEOer, bạn sẽ phải thừa nhận rằng yếu tố quan trọng chủ chốt ảnh hưởng đến hiệu quả SEO Website phụ thuộc vào 3 vấn đề thứ tự sau:

►Hạ tầng kỹ thuật Website SEO

►Nội dung Content SEO

►Số lượng Backlink SEO

* Nguồn: https://dananghitech.com.vn/tai-sao-yeu-to-ky-thuat-quan-trong-nhat-doi-voi-seo-website-83-28.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *