Location: Sweden

Gothenburg, a major city and an important seaport in Sweden, is situated off the Göta älv river on the country's west coast. It's known for its Dutch-style canals and leafy... Read More

Sound View Instruments är experter på bullermätning och bullerstudier som erbjuder många tjänster för att utföra både små och stora uppdrag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sound View är en... Read More

Vi tillhandahåller tjänster för att mäta bullermätning utomhus, minska trafikbuller med hjälp av experter som gör olika bullerutredning för att minska bullerföroreningar. Inquire now for sound measurement services in Stockholm,... Read More

Sound View is a professional sound consultant and acoustics consultant that helps sound measurements using quality noise measurement tools. we offering Indoor Sound measurement, Outdoor sound measurement, noise measurement for... Read More